Friday, April 17, 2009

Bab2: CQM atau PKL...

BAB 2: Asas-asas Pengurusan Kualiti Lengkap (PKL)

Di antara asas penting PKL ialah ITQAN yang bermaksud teliti, beretika, sempurna dan lengkap. Ataupun dalam bahasa melayu mudah ialah tekun dan beretika di dalam istilah terkini. Seterusnya istilah ini diperluaskan skop penggunaannya kepada etika, etika kerja, code of ethics, ethical, business ethics, ethical, bermutu dan berkualiti tinggi. Secara ringkasnya, pengurusan ITQAN ini kita rumuskan sebagai PKL seperti berikut:

IQN = F(Xi) = F(SQ, IQ, PQ, EQ, …..)

di mana,

X1 = SQ = F(M, A,…. IMAN…)

X2 = IQ = F(SP, SWOT, SPC…)

X3 = PQ = F(SKILL CHARTS,…)

X4 = EQ = F(PDCA, JhrW, 5M, 5W+2H, FB, ishikawa….)

Dari model persamaan di atas, di dapati ITQAN adalah ketelitian sesuatu pengurusan berkualiti itu akan bertambah baik dari masa ke semasa sehingga ianya dikatakan lengkap atau sempurna apabila factor-faktor angkubah (Xi) adalah juga lengkap atau sempurna atau optimum. Jadi dengan perkataan lain, jika angkubah (X1) berkualiti tinggi, maka tinggilah pula kualiti PKL. Begitulah sebaliknya jika angkubah-angkubah (X2, X3 dan X4) bertambah nilai kualitinya dari masa ke semasa. Untuk lebih tepat lagi, jika semua angkubah (Xi) adalah bernilai zero defect (tiada kecacatan) maka dengan sendirinya PKL juga adalah tiada kecacatan iaitu teliti atau sempurna dan lengkap nilai pengurusannya. Itulah yang saya namakan sebagai Pengurusan Kualiti Lengkap (PKL).

Sekarang marilah kita meneliti secara lebih dekat lagi satu persatu akan maksud angkubah-angkubah (Xi) tersebut di atas.

1. (X1 = SQ) Sebagai Pengurusan Rohani (Spiritual):

......bersambung.

No comments: