Friday, May 29, 2009

PKL: Mengurus isu Perak, The State Unity Government by Agreement).

PKL: Mengurus isu cara ‘Darul Aman’…(Perak, The State Unity Government by Agreement).

Kita sambung bicara kita dari post yang lalu bahawa antara formula PKL yang kita cadangkan untuk mengurus dan menyelesaikan isu Perak ialah melalui dengan cara persetujuan untuk membentuk ‘Kerajaan Perpaduan Bersyarat: Dengan Perjanjian (iaitu Darulaman)’; sebagai sebuah kerajaan peralihan kearah Kerajaan sebenar yang lebih mantap dan stabil, yang berasaskan kepada keadilan dan keamanan sejagat. Apa lagi asasnya, yang lebih baik dari asas Islam sebagai peraturan serta cara hidup termasuk bagi sesebuah kerajaan atau pun institusi.
Dari bicara kita yang lalu, angkubah terkuat kepada syarat pembentukan ‘Kerajaan Perpaduan, Darulaman’ di Perak ini ialah ‘ketakwaan yang sungguh-sungguh’. Jika kita teliti akan dua keadaan yang ada iaitu dari pihak PR dan pihak BN; kita akan dapati hanya satu pihak sahaja yang lebih ketakwaannya kepada Allah swt. Kita kita tidak nilaikan kepentingan fanatic perkauman sebagai nilai takwa, sebaliknya kita bolih terima hasrat perpaduan berasaskan kesatuan pelbagai kaum itu adalah merupakan asas penting kepada ‘ketakwaan’. Hal ini ada disebut didalam al-quran dalam surah al-nissa’ yang bermaksud: “Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari satu jiwa iaitu seorang (Nabi Adam a.s.),…kemudian berpasangan, dan berpuak-puak, dari pelbagai bangsa, ….. supaya kamu kenal-mengenal, antara satu dengan yang lain…” Dari maksud ayat ini, membawa kepada dua angkubah yang penting iaitu ‘takwa’ dan ‘kenal-mengenal’. Berada dalam fanatik perkauman atau asyabiah dengan sendirinya menolak asas pembentukan kesatuan atau perpaduan yang merangkumi pelbagai ras, kaum dan bangsa serta agama. Namun, Islam adalah agama yang diterima oleh semua kaum dan manusia kerana seruannya adalah atas dasar ketuhanan yang Esa iaitu sebagai ‘Rabb’ kepada semua ciptaan Tuhan termasuk manusia, sebagaimana yang disebut didalam ayat diatas. Oleh itu, kenal mengenal yang merupakan syarat angkubah kepada ‘Kerajaan Perpaduan’ adalah wajar dipertimbangkan selepas syarat ‘taqwa’.
Negeri atau Negara yang mempunyai rakyat dari pelbagai kaum pula turut mempertimbangkan usul pembentukan Kerajaan Perpaduan ini. Jika dizaman Generasi Al-Quran dulu, kerajaan DarulIslam dibentuk dibawah piagam Madinah, dengan sokongan pelbagai puak dari kaum Yahudi serta Nasrani yang bukan beragama Islam; kita juga boleh, menyatukan semua kaum yang ada di Negara kita atas dasar keadilan Islam sebagai cara hidup. Ini terbukti berlaku dalam PRU baru-baru ini dan juga dalam PRK yang diadakan, termasuk di Perak. Pengundi iaitu rakyat dari pelbagai kaum memilih tanpa paksaan parti pilihan mereka dari PR dan menolak BN. Tinjauan membuat telahan bahawa rakyat menolak BN adalah antara lain kerana perjuangan fanatik perkauman (seperti berlaku kecoh dalam PRK Permatang Pauh, berhubung kes perkauman Melayu oleh UMNO). Akibatnya, kaum bukan Melayu mulai sedar dan bertambah kenal, apa itu Islam atau keadilan Islam yang diperjuangkan oleh PR. Begitu juga isu di Perak. Kemelut yang berlaku adalah berpunca dari perjuangan UMNO yang berteraskan perkauman Melayu, bukannya Islam, yang mereka ingin tegakkan. Mereka sangat sayangkan Melayu, kita tahu, tapi ianya tidak bolih melampaui batas fanatik perkauman hinggakan berlaku rampasan kuasa atau membelakangi Islam sebagai cara hidup. Kita mesti patuh pada Sultan sebagai ‘ulul-amri’ dalam apa jua sekali pun, dengan cara syura yang paling hikmah. Sultan adalah payung kepada Islam, dan Islam adalah cara hidup kita, termasuk bernegara dibawah payung ‘Daulah’ Sultan dan Raja sebagai “Ulul-amri”. Faktor ketaatan kepada pemimpin iaitu ‘Ululamri minkum’, mula menjadi angkubah tambahan kepada pengurusan isu Perak ini. Maksud ‘Ululamri minkum’ ini, adalah akan menjadi lebih lengkap jika ianya membatasi apa jua situasi dengan Islam, termasuklah membatasi perkauman menggantikan dengan yang lebih luas iaitui Islam, sebagaimana kita bincangkan diatas. Inilah yang antara lain dimaksudkan oleh al-quaran sebagai ketaatan kepada ‘ululamri minkum..’ iaitu: “…taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasul, dan Ulul-amri (pemimpin) dari kalangan kamu…”. Pemimpin yang bersandarkan dengan ‘Daulah Islamiyyah’ adalah dikira perlengkap kepada sebutan ‘Ulul-amri..’, insya Allah.
Justeru itu, ringkas bicara, kita dapat susunkan factor angkubah yang perlu bagi pembentukan kerajaan ‘Perpaduan Bersyarat: Dengan Perjanjian’ iaitu (i) taqwa yang bersungguh-sungguh dari kedua pihak dan dari semua lapisan khususnya pemimpin, (ii) Islam sebagai cara hidup berperaturan, (iii) ikhlas untuk saling bekerjasama menstabilkan kerajaan atas prinsip kenal mengenal (taaruf), muafakat, keadilan dan keamanan Islam, (iv) kesatuan atas tali Allah, tidak berpecah belah, (v) syura atau mesyuarat dengan hikmah, (vi) ketaatan kepada pemimpin yang dipilih termasuk yang sedia ada iaitu Sultan sebagai ‘ulul amri’ yang lebih sempurna dibawah ‘Daulah’ Darulaman iaitu ‘Kerajaan Perpaduan Bersyarat: Dengan perjanjian’ nanti, (vii) Berkemampuan dan Amanah (Qawwi dan Amin) iaitu memilih dari pemimpin yang ada dari kedua pihak atau dari seluruh rakyat yang ada sebagai pemimpin yang ‘ahli’ atau pakar dengan memenuhi maksud ‘Quwwah dan Amanah’ iaitu ‘Berkemampuan (capability) dan Amanah (Integrity)’.
Kita hanya membariskan mereka, sebagai pemimpin, pentadbir dan pengurus negeri untuk tempoh tertentu menjelang kepada penubuhan ‘Daulah’ sebenar yang lebih baik dan saksama. Justeru, perlu bagi semua parti membuat saringan dan mengawal proses pemilihan ahli dan calon mereka masing-masing supaya criteria ‘Qawwi wa Amin’ dapat dipatuhi sebagai pra-syarat untuk menjadi wakil rakyat, pemimpin atau pentadbir negeri dan juga Negara. Pemilihan ADUN atau ADR yang berkualiti dengan ciri-ciri ‘capability and integriti’ kepada satu kerajaan iaitu ‘Kerajaan Perpaduan Bersyarat: dengan Perjanjian (Unity Government by Agreement) atau Darulaman di Perak’ adalah penting lagi segera supaya Perak dapat diurustadbir oleh kerajaan yang terbaik pada masa ini, lagi diterima rakyat, terutama akan turut diterima oleh Allah swt, insya Allah. Itulah harapan semua rakyat dan pemerhati politik negeri, Negara dan dunia Islam amnya. Maka, pilihlah dari kalangan yang ada (dari PR atau BN), yang terbaik, iaitu dari ADUN yang dipilih rakyat dalam PRU yang lalu untuk menerajui negeri Perak. Untuk lebih baik dari yang terbaik sekarang, pilihan untuk membubarkan DUN Perak bolih dipertimbangkan, jika pilihan ini gagal untuk disepakati. Cara pertama ini tidak membebankan kos rakyat, sebaliknya apalah erti kos jika ianya dibelanjakan untuk faedah akhirat. Bubarlah DUN untuk tujuan ini, jika ianya perlu atas sebab ‘kefardhuan’. Wallahu ‘alam.

No comments: